Menu
Winkelwagen 0

Retour voorwaarden

Retourregeling conform onze algemene voorwaarden (artikel 5)

Artikel 5: Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

1. Tenzij BG Products de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan BG Products of een door BG Products gemachtigde derde retourneren.

2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt BG Products alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.

3. BG Products is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door BG Products aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.

4. Tenzij BG Products de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat BG Products de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

5. BG Products mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. BG Products informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.

6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.


Download retourformulier